www.olgaskvareninova.sk

Paronymický slovníkVetička – vatička – vecička – vestička – vetvička – vežička. Mladnúť – chladnúť – sladnúť. Tieto slová majú rozdielny význam a podobnú zvukovú realizáciu. Nazývame ich paronymá. Umožňujú nám vyjadrovať sa hravo, uvoľnene, pôsobivo. Paronymický slovník je určený tým, ktorí pracujú s textom – básnikom, prekladateľom, pedagógom, tvorcom reklamných sloganov, krížoviek, slovných hádaniek, hlavolamov a jazykolamov i všetkým tým, ktorých zaujíma náš jazyk. Skladá sa z dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa vysvetľuje pojem paronymia. Druhá, slovníková časť obsahuje 12 000 abecedne usporiadaných paronymických jednotiek.
Z recenzií na Paronymický slovník
 
„Paronymický slovník má veľmi blízko k retrográdnemu slovníku... Atraktívny, materiálovo bohatý a inštruktívny Paronymický slovník poskytne nielen zábavu, štylistické figúry pre lyriku, dramatiku, prózu, rétoriku, ale pomôže aj všetkým, ktorí chcú inšpirovať čitateľa príťažlivou abundanciou výrazu a skúmať v našom jazyku hĺbku sémanticky zložitých a jazykovo stimulujúcich textov.“
Mistrík, J. Atraktívna publikácia. In Literárny týždenník, 15. 2. 2001, s. 10.
 
„Paronymický slovník je zaujímavou novinkou na slovenskom knižnom trhu. Tým, ktorí pracujú s textom, dobre poslúži ako pomôcka pri štylizácii a interpretácii textu.“
Chrenková, E. Odlišnosť v podobnosti. In Literárny týždenník, 16. 3. 2000, s. 8.
 
Na publikáciu Paronymický slovník bolo doteraz zaevidovaných 7 vedeckých ohlasov, z toho 1 v zahraničí.