www.olgaskvareninova.sk

Obrázkový slovník slovenčinyObrázkový slovník slovenčiny je určený predovšetkým cudzincom, ktorí sa učia po slovensky. Využíva sa aj pri výučbe sluchovo postihnutých. Kniha obsahuje 3000 vybraných slov, čo umožňuje osvojiť si názvy bežných i neštandardných vecí, s ktorými sa možno stretnúť v každodennej komunikácii. Nakreslené slová sú rozdelené do 6 okruhov: človek a jeho okolie, príroda, pracovné prostredie, doprava, oddych a šport, umenie a veda. K prehľadnosti prispieva aj register na konci publikácie s abecedným usporiadaním slov a s odkazom na stranu, na ktorej sú zobrazené. Súčasťou publikácie sú aj obrázky a názvy slovenských hradov, zámkov a kaštieľov.
Ukážka zo slovníka

Z recenzií na Obrázkový slovník slovenčiny
 
„Kvalita obsahového i grafického spracovania slovníka si zaslúži pozornosť a ocenenie odbornej i laickej verejnosti.“
Bachletová, E. Prvenstvo obrázkového slovníka slovenčiny. In Naša univerzita, 1997, roč. XLIV, s. 14.
 
Na publikáciu Obrázkový slovník slovenčiny bolo doteraz zaevidovaných 8 vedeckých ohlasov, z toho 2 v zahraničí.