Niekedy stačí chvíľa, aby sme si niekoho na celý
život obľúbili, ale celý život nestačí na to,           
aby sme naňho zabudli.                                       
 
François-Auguste-René de Chateaubriand

Kurzy

Kurz neverbálnej komunikácie

     Komunikujete denne s ľuďmi a potrebujete vedieť to, čo si skutočne myslia? Vyjednávate, obchodujete, šéfujete ľuďom a chcete ich získať na svoju stranu? Chcete čo najlepšie pôsobiť na svoje okolie, vystupovať presvedčivo a dôveryhodne? Chcete upútať a oslniť ľudí rečou vášho tela?
      Na našom kurze sa dozviete, čo hovorí reč vášho tela a pomocou cvičení si ju zlepšíte. Bude vás baviť sledovať reč tela ľudí okolo vás.
 
Obsah
Vzdialenosť a priestor v komunikácii
Zasadací poriadok pri rokovaniach
Poloha tela
Dotyk
Pohyb
Gestikulácia
Mimika
Pohľad
Farba
Vôňa
Účinná, neúčinná a neprijateľná reč tela
Reč tela v závislosti od komunikanta a komunikačnej situácie 
 
Termín a miesto konania kurzu
Na základe individuálneho dohovoru s klientom/klientmi
 
Forma
Individuálna – dosiahnutie čo najlepšieho účinku v čo najkratšom čase
Skupinová – vysoko interaktívne vzdelávanie pre menšie skupiny (2 – 4 ľudia) alebo pre väčšie skupiny (maximálne 10 ľudí)
 
Dĺžka trvania
Poldenný kurz (4 hodiny) – interaktívna prednáška alebo základný kurz neverbálnych komunikačných zručností
Celodenný kurz (8 hodín) – interaktívna prednáška, tréning neverbálnych komunikačných zručností
Dlhodobá spolupráca – zdokonaľovanie reči tela na podporu účinnosti komunikácie

– konzultácie a odborné poradenstvo týkajúce sa neverbálnej komunikácie klienta

© PhDr. Oľga Škvareninová, CSc.