Najväčším šťastím človeka je, keď môže
žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť.
 
Honoré de Balzac

Kurzy

Mediálny tréning

     Médiá sú nazývané siedmou veľmocou. Mediálny tréning je určený všetkým, ktorí prichádzajú s nimi do kontaktu a chcú v nich aj efektívne vystupovať.
 
Obsah
Typy médií a ich špecifiká
Právne minimum v styku s médiami
Novinárske interview v závislosti od typu média
Komunikácia na tlačovej konferencii
Komunikácia v televízii
Komunikácia v rozhlase
Písomná komunikácia v styku s médiami
Tréma a jej prekonávanie
Mediálne komunikačné taktiky
Komunikácia hovorcu/pressmanažéra s médiami 
 
Termín a miesto konania kurzu
Na základe individuálneho dohovoru s klientom/klientmi
 
Forma
Individuálna – dosiahnutie čo najlepšieho účinku v čo najkratšom čase
Skupinová – vysoko interaktívne vzdelávanie pre menšie skupiny (2 – 3 ľudia) alebo pre väčšie skupiny (maximálne 6 ľudí v skupine)
 
Dĺžka trvania
Poldenný tréning (4 hodiny) – základný tréning zameraný na komunikáciu s jedným typom média (tlač, rozhlas alebo televízia/tlačová konferencia)
Celodenný tréning (8 hodín) – rozširujúci tréning komunikácie s médiami, rozbor fotografií a videonahrávok klienta
Dvojdenný tréning (16 hodín) – do hĺbky rozoberajúci mediálne stratégie a techniky, extenzívny rozbor fotografií a videonahrávok klienta
Dlhodobá spolupráca – príprava klienta na aktuálny mediálny výstup, poradenstvo v mediálnej stratégii

– sledovanie a extenzívna analýza klientových vystúpení v médiách, poradenstvo v oblasti slovenského jazyka

– konzultácie po telefóne

© PhDr. Oľga Škvareninová, CSc.